Uw mandje is leeg

Moderatiebeleid

De gebruiker kan een opmerking of beoordeling achterlaten over: een auto-onderdeel, een accessoire, een band of onze site. Om dit te kunnen doen, kiest hij een gebruikersnaam (zijn eigen naam of een pseudoniem). We informeren de gebruiker dat het gebruikte pseudoniem onderhevig kan zijn aan een moderatie en in geen geval mag indruisen tegen een eigendomsrecht van derden, noch in strijd mag zijn met de hierna bepaalde voorwaarden. De gebruiker is aansprakelijk voor de opmerkingen die hij op de Site achterlaat: hij is verplicht alle geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, in het bijzonder degene die het misbruik van meningsvrijheid beteugelen.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU behoudt zich het recht voor om opmerkingen niet te publiceren of deze te verwijderen als deze in strijd zou zijn met de hieronder vermelde voorwaarden en met name:

  • als deze een gewelddadig, lasterlijk, beledigend, onwettig of obsceen karakter hebben;
  • als deze een inbreuk vormen op het privéleven en in het algemeen op de rechten van enige persoon;
  • als deze de menselijke waardigheid aantasten,
  • als deze een kleinerend, degraderend of hinderlijk karakter vertonen voor andere gebruikers, onze werknemers of partners;
  • als ze aanzetten tot geweld of tot het plegen van een strafbaar feit;
  • als ze inbreuk maken op de bescherming van de persoonsgegevens van een derde;
  • als ze een inhoud hebben die het intellectuele eigendomsrecht van derden schenden (zoals artikelen, geschreven werk) waarvoor hij niet over de nodige autorisaties van de auteur(s) en/of rechthebbende(n) beschikt.

De berichten die niet aan deze regels voldoen, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.

In dit verband zal de auteur van de niet gepubliceerde opmerking zo snel mogelijk per e-mail worden ingelicht dat zijn bericht niet is gepubliceerd.

De gebruikers kunnen uitleg vragen over de moderatie door de contactadressen op de Site te gebruiken (met vermelding van uw e-mail, pseudoniem en de URL van het betreffende artikel), maar geen enkele opmerking die verwijst naar het moderatiewerk zal online worden gepubliceerd.

Als deze regels regelmatig worden geschonden, heeft AD TYRES INTERNATIONAL SLU het recht om de opmerkingen van een gebruiker systematisch te weigeren, of om de toegang tot de dienst voor het plaatsen van een opmerking een gebruiker tijdelijk of definitief te ontzeggen.

Aangezien de moderatie niet altijd alle onwettige inhoud kan detecteren en met name inhoud die de rechten van derden kan schenden, vrijwaart de gebruiker AD TYRES INTERNATIONAL SLU tegen alle vorderingen of klachten die resulteren uit het online publiceren van zijn opmerking als deze onwettig blijkt te zijn.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU stelt de gebruiker en zijn eigen moderatiediensten een hulpmiddel ter beschikking voor het melden van:

  • misbruiken of opmerkingen die als niet in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden of de wet kunnen worden beschouwd;
  • twijfels over de authenticiteit van een beoordeling.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU is vrij om gevolg te geven aan deze melding als deze voldoende gemotiveerd is. Het bedrijf zal als gevolg daarvan het recht hebben om een opmerking te verwijderen als het van mening is dat deze in strijd is met de algemene gebruiksvoorwaarden of de wet en kan dit zonder formaliteit of voorafgaande kennisgeving doen.

De gebruiker moet opmerkingen die buiten het thema vallen, ongegronde geruchten, valse informatie, wansmakelijke grappen en twijfelachtige vergelijkingen vermijden. Om door iedereen begrepen te kunnen worden, moet de gebruiker zijn berichten leesbaar en begrijpelijk opstellen: geen sms-taal, opmerkingen in hoofdletters of in een vreemde taal (uitzonderingen voorbehouden). Een opmerking zal nooit worden aangepast om te voldoen aan de eisen van het moderatiebeleid, maar zal meteen worden verwijderd. De opmerkingen die reageren op een verwijderde opmerkingen kunnen ook worden verwijderd.

De opmerkingen worden in chronologische volgorde ingedeeld.

Iedere opmerking die wordt gepubliceerd, wordt bewaard voor een maximale duur die de termijn voor de online verkoop door AD TYRES INTERNATIONAL SLU van het betreffende product niet mag overschrijden.

De gepubliceerde opmerkingen mogen door de gebruiker niet worden gewijzigd na de publicatie.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU biedt geen enkele tegenprestatie aan de gebruiker in ruil voor het indienen van een opmerking.

Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
AD Tyres (Distri-auto.be) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet Distri-auto.be. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.
LiveChat